PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRƯƠNG GIA GIỚI

Giá : 14.900.000 

Khởi hành: 06/05 , 18/05, 01/06,15/06

Thời gian : 06 ngày 05 đêm

Phượng Tiện: Máy Bay