Phan Thiết – Mũi Né – Hòn Rơm

Giá : 1.590.000 

Phan Thiết – Mũi Né – Hòn Rơm

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Khởi hành: theo yêu cầu