Đà Lạt – Thành phố Tình Yêu

Giá : 2.190.000 

Thời gian  : 03 ngày 03 đêm

Khởi hành: 19:30 ngày 07/06 – 10/06/2018

Tiêu chuẩn: 2*

Nhân viên tư vấn: Ái Trân 0911996383